Bildirimler
Tümünü temizle

RÜYA NEDİR


ruyalaralemi
(@ruyalaralemi)
Üye Admin
Katılım : 2 sene önce
Gönderiler: 91
Topic starter  

Rüyalar: Her İnsan rüya görür. Rüyada gördüklerimiz gerçekteki olay- larkadar bize etkide bulunurlar. Gerçek âlemdeki olayların canlılığiyle, çok kere, rüya âlemindeki olayların canlılığı birbirine denktir. Yalnız bazı "hayalperest"lerin gündüz rüyaları, gerçek olaylann canlılığını göstermezler. Gündüz rüyaları, yarı uyur ya da uyanık halde, gerçek âlemle ilgisi az çok kesmiş kimseler tarafından görülür: Sızıp kalmış esrarkeşler, morfinmanlar ya da hayallerinin kuvvet etkisi altında kalmış olan hayalperestler, ateşli hastalıkları olan kimseler, bir dehşetle karşılaşanlar, gündüz rüyası görürler. Bu tip rüyalara, hülya: rerevire demek daha doğrudur. Çünkü, hayal gücünün bu şekildeki yaratma faaliyetinde, beden durumu ve zihnî hayatta bir gevşeme olmasına rağmen, bilinç tamamen ortadan kalkmış değildir. Hayal kurma faaliyetinde fert, kuvvetle hayal gücünün etkisi altında kalır. O taktirde hayalgücü, ferde, onu zorlayan, üzen problemleri çözmeye, ümitlerini, aşırı arzularını gerçekleştirmeye, bunlarla ilgili hayaller kurarak hizmet eder.

Burada, söz konusu olan rüya, daha ziyade gece, normal uykuda gördüğümüz rüyalardır. Bazı din adamlan ve sihirbazlar rüyalara özel bir önem vererek, onlarda geleceğe ait birtakım esaslar keşfetmeğe çalışmışlardır. Burada yalnız şu noktaya işaret edelim ki, rüya ne geçmişe, ne geleceğe ait bir durumu haber veren sihirli bir olay değildir! Belki insanın geçmişteki olaylardan etkilenmesi, ya da gelecekte olmasını istediği olaylann anlatımıdır. Ancak yaşamasını arzu ettiğimiz olayların rüyasını görürüz: «Aç tavuk kendisini çiftlik ambarında görür» atasözü bununla ilgilidir

Rüyalar, psikolojiye konu olduğundan beri, birçok psikoloji bilginleri bu olayla meşgul oldular. Freud, rüyaları günlük olaylarla açıkladı: Rüyayı günlük hayatta giderilmemiş arzu ve isteklerin doğurduğu bir olay olarak kabul etti.

Murray (Muray) rüyaların gelecekle ilgili olup olmadıklarını araştırdı. Bu maksatla 1300 tip rüya topladı. Topladığı bu rüyalardaki olaylann birbirine benziyenlerini gruplaştırdı. Yalnızca, 1300 rüyadan ancak üç tanesi, rüya sahiplerinin sonradan başlanndan geçen olaylarla yakın bir ilgi taşıyordu.

Rüyaların deneysel incelenmesi: Ne zaman rüya göreceğimizi bilmediğimiz için, rüyayı bir inceleme konusu yapmak güçtür. Fakat, kendimiz rüya meydana getirebilirsek o takdirde arzu ettiğimiz şekilde rüya görebiliriz. Başka bir deyişle rüya üzerinde deney yapabiliriz.

Rüya üzerinde deneysel araştırma yapabilmek için bir miktar denek kullanıldı. Denekler bir operatör tarafından uyutuldu. Böyle sunî yolla uyutulan kimselere "hipnoz" adı verilir. Hipnozlar, dış âlemden gelen bütün etkilere kendilerini kapamış haldedir. Hiçbir şey duymaz ve görmezler. Ancak kendilerini uyutan kimselerin emirlerini dinlerler. Kendilerini uyutan operatör ne derse onu yaparlar. İşte böyle bir kısım denek uyutuldu. Operatör, deneklere şu telkinde bulundu: "Rüya görecek olursanız rüyanızın bitiminde ne gördüğünüzü hemen bana söyleyiniz!" Deneklerin söyliyecekleri sözler, bir stenograf tarafından, hiçbir değişiklik yapılmadan not alındı.

Uyutulmuş deneklere çeşitli uyaranlar uygulanmağa başlandı. Uygulanan uyaranların cinsine göre deneklerin gördükleri rüyalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Klein'dan alınan bu tabloda deneklerin verdikleri cevaplar, esası değiştirmeyecek şekilde , özetlenerek aşağıda konmuştur.

Uygulanan uyarıcıların cinsi Süjelerin gördükleri ve verdikleri cevap
Bir parça pamuklu elin içine dokunma Bir inek elimi yaladı.
Yumuşak bir köpek bana süründü.
Yumuşak bir kedi ile oynuyorum.
Asitfenik koklatma At leşi kokladım.
Elin üstünü çimdirmek Bir fare beni ısırıyor.
Laboratuvarda elimde tuttuğum farelerden bir tanesi beni ısırdı.
Deneğin başına bir ceket geçirme Bir kimse beni boğuyor, ben de onu boğmaya hazırlanıyorum
Deneğin alnına soğuk bir madeni parça değdirme Kış mevsimi, kar yağıyor. Ben de kardan adam yaptım
Ayağını aşağıya doğru hızla çekmek Ayaklarım aşağıya doğru çekiliyor. Ben de süratle kayıyorum.

Bu deney bize gösteriyor ki, rüyalar iç ve dıştan gelen uyaranlarla meydana gelmektedirler. Yalnız rüyada uyaranlar, oldukları gibi değil çok kere bir illüzyonla alınırlar (J.P. Guilford, Gn. Psy., sf. 468-471).

Genel olarak, görülen rüyalar, ferdin kişilik yapısına dış uyaranların etkisine ve iç organlarımızın çalışma tarzına dayanır. Mağrur ve mütevazi bir ferdin, aç ve tok bir ferdin göreceği rüyalar, dış faktörler aynı olmasına rağmen, farklıdır.

 


Alıntı
Paylaş: