Bildirimler
Tümünü temizle

GELECEKTEN HABER VEREN RÜYALAR


ruyalaralemi
(@ruyalaralemi)
Üye Admin
Katılım : 2 sene önce
Gönderiler: 91
Topic starter  

Allah her zaman vardır ve her zaman yaratmıştır. Yaratır, yaratacaktır.

(Geçmiş) ve (gelecek) denen şeyler, yalnız bizim gibi (sonsuzluğun) pek kısa bir zamanında yaşayan varlıklar için söz konusudur.

Allah, ne geçmiş, ne gelecek bilir, çünkü sonsuzdur.

Şu halde, içinde çalkalanıp geçici olarak durduğumuz dünyanın üstünde bitmez ve sonsuz bir dünya var demektir ki, bunun ne zaman başladığı da bilinmez, biteceği de yoktur.

Özellikle iki saha, daha doğrusu İki plân vardır kİ, bir geçmişi ve geleceği söz konusu olmayan (onsuz), diğeri de bugün içinde yaşadığımız, geçmişi ve geleceği kısıtlı olan geçicidir.

Varlığımızın direnci ve uyuşumu ile bu toprak üstünde yaşamaktayız. Bu fizyolojik ve biyolojik yaşantımızla birlikte bir de iç dünyamız vardır.

Bu da psikolojik yaşantımızdır. İşte rüya bu iç dünyamızın aynısı gibidir.

Hayatta dost ve düşmanlarımız, farkında olmadan beyinlerinden gönderecekleri dalgalarla rüyalarımız üzerinde etkili olabilecekleri gibi, ölmüş dost ve düşmanlarımız da, — tabiî beyinlerinden gelecek dalgalarla değil — fakat yıldızlar âleminden yapacakları ihtizazları, alıcı durumda bulunan uyuyana ulaştırmak suretiyle, rüyalarımıza etkili olabilirler.


Alıntı
Paylaş: