Bildirimler
Tümünü temizle

KORKULU RÜYALAR


ruyalaralemi
(@ruyalaralemi)
Üye Admin
Katılım : 2 sene önce
Gönderiler: 91
Topic starter  

Freud, rüyanın her zaman bir istek veya korkunun ifadesi olduğunu iddia eder. Ona göre (korku) ya reddedilmiş veyahut yerine getirilmemiş bir istekdir.

Fakat sonuçta, dünyada zaten her şey istek ile korkudan oluştuğuna göre, filozofun haklı olduğunu kabul etmek lâzımdır.

Özellikle saptanmıştır ki çapkın ve hovarda olanlar, seyrek şehevî rüyalar gördükleri halde, dindar, içine kapalı ve uslu akıllı kimseler ve özellikle rahip ve rahibeler, ekseriya açık saçık, cinsî münasebetleri gösteren âşıkane rüyalar görürler.

Yıldızlar âleminden gelerek, kendi havalarında sükûn ve huzur içinde ibadetle vakit geçiren zavallı rahiplere ve târiki dânya hayatı yaşıyan âleme küsmüş rahibelere —rüyalarına girerek— musallat olan kadın veya erkek şekline girmiş şeytanlar hakkında şimdiye kadar çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir.

Rüyalar eğer hergünkü İhtiraslarımızın ve heyecanlarımızın aksi olsaydı, yolunu şaşırmış rüyalarında yalnız müstehcen cinsinden tablolar görürlerdi. Halbuki, hiç de böyle olmuyor. Dünyadan elini ayağını çekerek manastırlara kapanmış rahibelerin de sabahlara kadar rüyalarında meleklerle haşir neşir olmaları lâzım gelirken, bilâkis zavallılar kan ter içinde şeytanlarla boğuşmaktadırlar.

Bütün bunlar, bazı kanunlara tâbi olmakla beraber (rüya) ların, hiç de materyalistlerin iddia ettikleri tesir altında olmadığını fazlasıyla ispat etmektedir.

İlim, hiçbir zaman (tabiat kuvvetinin üstünü) açıklayamamıştır. Çünkü bu, kanunlar, zamanlar, mesafeler ve muhakemeler, mantıklar dışı güçleri açıklamak olanağı yoktur.

Fakat buna rağmen o güç, her zaman binbir şekilde kendini belli etmekte ve bizi sarmaktadır. Bize hâkim olmakta ve kudretiyle bizi arzusuna râm etmektedir.

Hangimiz, hiç olmazsa ömründe bir defa, hiç beklenmedik zaman ve saatte onunla karşılaşmamıştır?


Alıntı
Paylaş: