Bildirimler
Tümünü temizle

RÜYALARIMIZI NASIL YORUMLARIZ?


ruyalaralemi
(@ruyalaralemi)
Üye Admin
Katılım : 2 sene önce
Gönderiler: 91
Topic starter  

Şimdi bazı şahsî mütalâalarımızı da ilâve ederek, mümkün olduğu kadar vâzıh bir surette rüyaların nasıl tâbir edileceğini anlatmaya çalışalım:

Bu kitap sizlere, uyurken gördüğünüz varlıkların, olayların ne mâna ifade ettiğini izah edecektir.

Bunun için tabiatıyla birçok kelimelerin aranması lâzım gelecektir. Meselâ rüyada bir ormanda dolaşıldığı görülmüşse, şüphe yok ki, evvelâ (orman) kelimesine bakılmak icabeder. Fakat, bununla iş bitmez. -

Gece mi, gündüz mü, hangi saatte ve nasıl bir havada dolaşıklığına, avda ve köpekle beraber bulunulduğuna, dolaşma esnasında, aşk, iş havaiyat gibi düşünülen şeyin cinsine göre de mâna değişir.

Dolaşırken korku mu, sevinç mi duyulmuştur? Ormanda göl veya nehir var mıydı? Peşe takılmış kötü niyetli kimseler mevcut muydu? gibi bir çok noktaların da rüya tâbiri üzerinde tesirleri olduğu unutulmamalıdır.

Bu site sîzlere sarih yolu göstermekte kıymetli bir rehber olacaksa da, nihayet bir yol gösterici olmaktan öteye gidemeyecektir. Çok çabuk tezahür etmekle beraber ekseriyetle uzun tecrübe ve müşahedelerinizin olgun meyvesi olan izanınız size, beklenmedik sırlar fâş edebilir. Düşünerek bekleyiniz. Sükûnet ve huzur içinde bizi, hazırlayan olaylar hakkında ikaz eden bu samimi ses, bazen aklıselimin verdiği bir ihtiyat ve teyakkuz öğüdünden başka bir birşey değildir. Hissi kablelvukuun rolü büyüktür. Hiçbir şey tesadüfen vuku bulmaz ve gayet tabii olarak mukadderatın önüne geçilmez. Fakat, zekâ arzu ve irade İle pek çok şey yapılabilir.

Herhalde, uykularınızı berbat edecek mahiyette korkunç ve her bakımdan kötü rüyalar gibi, aksine, hafızanızdan kolay silinmeyecek derecede heyecan ve zevk veren tatlı rüyalar da görmüşsünüzdür, daha da görebilirsiniz, Böyle hallerde, bu kitaba bir göz gezdiriniz. Zira bunlann izahı mevzuunda kitabımızın sizlere büyük faydası dokunacaktır


Alıntı
Paylaş: